Публікацыі супрацоўнікаў музея

Заголовок Автор
"Зайсці на агеньчык". Этымалогія і міфалогія фразеалагізма Лапацін Г.І.
"Маленне аб дажджы" Нячаева Г.Р.
"Не сама я вас прашу, прося вас месяц, краснае солнышка": вопыт тэксталагічнага каментара да адной замовы Лапацін Г.І.
"Памоляцца за нас і продкі…" Нячаева Г.Р.
"Птушкі - нашы сябры... Вітаем птушак!" Раманава Л.Д.
"Ручнік з каралеўнаю жабкай" Нячаева Г.Р.
"Тактильные" образы Нячаева Г.Р.
“…Дзе нарадзіліся і выхаваны жыць па-Божы…”; з вопыту этнакультурнага выхавання ў Веткаўскім музеі народнай творчасці Раманава Ларыса Дзмітрыеўна
“Божая адзёжка”. Аб уплыве кананічных тэкстаў на народнае хрысціянства (паводле абраду “Свяча”) Лапацін Г.І.
“Паляцелі Ганніны “мухі” у Ляда…” Образы традиции и фразеология Нячаева Г.Р.
“Раскажу табе пра русалак…” (Представления о русалках по современным белорусским свидетельствам) Лапацін Г.І.
“Свяча” як боства, якое памірае і ўваскрасае Лапацін Г.І.
“Ты, Вясна, была…” Лапацін Г.І.
“Штоб дзеці былі красівыя і здаровыя…” Лапацін Г.І.
“Штоб яму раба Божая любшэ краснай дзявіцы…” Любоўныя замовы з матэрыялаў этнаграфічных экспедыцый Веткаўскага музея народнай творчасці Лапацін Г.І.
«У нас песьні праз мяжу не ідуць…» Аб культуры выканання абрадавых тэкстаў Лапацін Г.І.
Аб белафонавых узорах. Нябесныя перавозы Нячаева Г.Р.
Абрад "Свячы" ва Усходнім Палессі Лапацін Г.І.
Абрад "Сьвячы" ў вёсцы Капань Рэчыцкага раёна Лапацін Г.І.
Алфавіты арнаментальных элементаў на ткацкіх вырабах. Мясцовыя назвы неглюбскай традыцыі С.І.Лявонцьева, Л.А.Новікава, Г.Р.Нячаева, Л.Д.Раманава, І.Ю.Смірнова
Арнамент: прастора рэчы і мова традыцыі. Кашулі, галаўныя жаночыя “платкі” і абрусы. Неглюбка Нячаева Г.Р.
Вобраз - знак - традыцыя П.М. Цалка
Гасподні празнік Лапацін Г.І.
Династия мастеров Священниковых С.І.Лявонцьева, М.З.Юрченко
З вопыту працы над зборнікам “Арнаменты Падняпроўя”: параўнанне рушніка і замовы у кантэксце асобных традыцый Нячаева Г.Р.


Паглядзіце нашу фотагалерэю