Веткаўскі музей стараабрадніцтва і беларускіх традыцый ім. Ф.Р. Шклярава. Ветка, Беларусь
 • Партрэт

  Музей у Ветцы быў заснаваны дзякуючы ініцыятыве Фёдара Рыгоравіча Шклярава, карэннага веткаўчаніна. Так выглядала майстэрня калекцыянера ў 70-я годы XX стагоддзя, а некаторыя прадметы з яе і зараз знаходзяцца ў фондах музея

  Даведацца больш

 • Гісторыя горада

  Ветка заснавана рускімі перасяленцамі ў 1683 г. Доўгі час была духоўным і культурным цэнтрам усяго стараабрадніцтва, застаючыся сімвалам волі і натхнення для шмат якіх "адзінаверцаў" на тэрыторыі Расіі

  Даведацца больш

 • Мы так даўно тут жывем...

  Найстаражытнейшыя знаходкі, што сведчаць аб знаходжанні першабытнага чалавека на Веткаўшчыне, адносяцца да эпохі палеаліту і датуюцца 100-40 тыс. г. да н. э.

  Даведацца больш

 • Абрады

  Свята летняга сонцавароту, вядомае ўсёй Еўропе, у нас называецца Купалле. Гэта начны абрад, ён захаваўся ў розных варыянтах. Спявалі песні, дзяўчаты пускалі па вадзе вянкі са свечкамі, моладзь танчыла, палілі вогнішча і скакалі праз агонь

  Даведацца больш

 • Гандаль

  Шкляныя слоікі для гарбаты, скрынкі ад цукерак - упакоўка рэдка захоўваецца. Паводле расповедаў старажыл, у Ветцы была тысяча гандлёвых крам. Пад час жа кірмашоў з навакольных вёсак прыязджалі ў 2-3 гадзіны ночы, каб заняць месца бліжэй да цэнтра

  Даведацца больш

 • Уздоўж ракі

  Многія веткаўчане звязалі сваё жыццё з рачным флотам: хтосьці быў капітанам парахода, хтосьці членам каманды, хтосьці будаваў рачныя судна, хтосьці сплаўляў плыты

  Даведацца больш

 • Кузня

  У Ветцы, што славілася сваімі верфямі здаўна шанаваліся майстры-якарнікі, самымі вядомымі былі Кавалёвы, якія забяспечвалі якарамі не толькі рачны, але і марскі рыбацкі флот

  Даведацца больш

 • Майстэрня златакаваля

  Раслінны ўзор на адзенні святых то рупліва "тчэцца" чаканамі, гравіруецца і "чарніцца", узнаўляючы старажытную парчу, то абгортваецца жывымі веткамі з кветкамі

  Даведацца больш

 • Майстар квітнеючых вокан

  Упрыгожваліся перш за ўсё вокны. Акрамя гэтага, разьба размяшчалася на вуглах і карнізах пабудоў, на масіўных уязных варотах, ператвараючы дом і падворак у суцэльны дэкаратыўны ансамбль

  Даведацца больш

 • Майстэрня іканапісца

  Дошка пакрывалася грунтам-"ляўкасам". Выкарыстоўвалі асятровы клей, мел, алебастр. Пігметы расціраліся і размешваліся з жаўтком яйка, часночным "зеллем" (сокам) - у лыжках або ракавінах

  Даведацца больш

 • Тканы космас

  Калекцыя ўзорнага ткацтва і вышыўкі музея ўнікальная. Гэты "генны фонд" нашай культуры абяцае даць у будучыні нацыянальны па значэнні "банк дадзеных" архаічных знакаў і тэхнік беларускага ткацтва

  Даведацца больш

 • Райскі сад

  Матыў райскага саду стаў галоўным вобразным момантам, які аб'яднаў старажытную сімволіку іконы з натуралізмам арнаменту барока. Майстэрства рэзання пазалочаных кіётаў-"садоў" на Ветцы перадавалася ад бацькі да сына

  Даведацца больш

 • Веткаўскі іканапіс

  Веткаўская ікона паслядоўна ўвабрала рысы рэнесансу, барока, ракако, класіцызму, мадэрну, а таксама дасягненні іншых відаў беларускага выяўленчага мастацтва

 • Чайная

  Ад малюсенькага паходнага самавара да вялізнага раскошнага ў выглядзе вазы. Ніводная стараабрадніцкая сям'я не абыходзілася без самавара

 • Кніжная культура

  Унікальнасць кніжнай культуры Веткі ў тым, што яна захавала старажытныя традыцыі кніжнага мастацтва. Тут працягвалі ствараць рукапісы ў 20-я - 30-я гады XX стагоддзя

Государственное историко-культурное учреждение "Гомельский дворцово-парковый ансамбль"

Государственное учреждение культуры "Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г. Шклярова"

Выпуск издания осуществлён при поддержке Гомельского областного исполнительного комитета.

Автор текстов: Г.Г. Нечаева, директор Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г. Шклярова

Составитель: А.В. Кузьмич, зав. историко-краеведческим отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля

Народная культура Гомельщины богата и разнообразна. Она впитала в себя плодотворные токи порубежья трёх славянских народов: Беларуси, России, Украины. Опыт наших предков говорит о тесном взаимодействии, о многовековой дружбе, родившейся в хозяйственных, культурных, семейных связях.

Некоторые же ценности, например, знаки орнамента рушников этого региона, уходят в глубину тысячелетий, в эпоху раннего земледелия. 4,5 тысячи лет- возраст геометрических символов Неглюбской традиции Ветковского района, чьи экспонаты представлены на выставке. Поразительно, что эти древнейшие знаки продолжали развитие в позднейшем расцвете ткачества Неглюбки в 1980-90-е годы, когда искусство этой белорусской деревни очаровало весь мир - с Метрополитен-музея в Нью-Йорке - до Лондона, Санкт-Петербурга... и Ветки, посвятившей этому феномену уже более 37 лет изучения. Тут рушники и сегодня.

Искренность, простодушная сердеченость и мудрость - черты и народной белорусской иконы, представленной на выставке из фондов музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Здесь всё не так просто. Истоками православия иконопись уходит в каноны Византии. Однако множество превращений этого искусства происходило в Беларуси в эпохи Возрождения и Барокко. Время накладывало свои новые вкусы, подобно пластам. Но, в отличие от стилей профессиональных художников, народное искусство подобно морю: все слои тонут и всплывают, перемешиваются, сохраняя глубочайшие архетипы исконных ценностей.

Светотеневая живопись западноевропейского образца (маслом, в отличие от старой темперы) вдохновила белорусских мастеров. Уже с XVII века именно народное искусство стало выразителем этого симбиоза. Православная икона всей силой народной веры сохранила своё истолкование новых образов. Она отразила живые чувства простых людей того времени. И, в то же время погрузила "живоподобные образы" в архаику - их фигруы обширны, эпичны, сказочны. Святые вернулись в космогонию народного календаря, в легенды и обряды - они встали рядом с земледельцем, хозяином, туржеником. "Целебная функция", известная с древних времён, обрела новую доверчивую силу. Так, "Дзе Нікола ходзе - там жыта родзе".

Среди икон можно выделить несколько типов взаимодействия с западной живописью. Так, некоторые - это следование избранному образцу. Но и здесь важна именно душевная нота: "Коронование Богоматери", "Иисус Христос в терновом венце". Другие - фольклорное опевание образа с милыми розочками по фону, с чудесными всадниками и змиями-цмоками, с диалогом между молельником - и предстоящими ему святыми покровителями. Третьи - складываются в школу, отважно трактующую западные темы на белорусский лад. Такова "бабичская школа народной иконописи" (название по д. Бабичи Чечерского района): "Рождество Христово"; "Покров"; "Богоматерь Всех скорбящих радость"; "Зосим и Савватий"; "Богоматерь Смоленская". Явны итальянские корни. По легенде, итальянские художники работали в Чечерске в позднем XVIII веке. Однако происхождение этой народной школы глубже. В последний период её поддерживала династия деревенских иконописцев Гераковых.

На выставке представлены также иконы, поступившие в коллекцию музея из граничащих с Гомельской областью Брянской и Черниговской областей. Это ещё раз доказывает, что культура, как и река, не знает границ.

Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь Г.Г. Нечаева

"Веткаўскі музей стараабрадніцтва і беларускіх традыцый" г. Ветка, Беларусь - Copyright © 2012-2018.
Усе правы абаронены. Капіраванне матэрыялаў дазволена толькі са спасылкай на сайт-крыніцу.