Анонсы выстаў

 • Выстава "Перамагаючы час"

  Доўгія месяцы працы над унікальным творам мастацтва раскрылі шмат таямніцаў.

  Даведацца больш

  Выстава "Галаўкіўскі падпаліваны роспіс" 

  Працы ўражваюць яскравасцю, прафесійнасцю выканання і разнастайнасцю.

  Даведацца больш

 • Выстава   "Вы и нас, трудившихся, не забывайте..."

  Тут можна адчуць подых часу.

  Даведацца больш

  Выстава "Жывое рамяство"

  Пастаянная экспазіцыя філіяла Веткаўскага музея, цэнтр вывучэння сапраўднай аутэнтычнай культуры.

  Даведацца больш

"Для таго, каб вандраваць, патрэбна выбудаваць прастору!"

Фрагмент экспазіцыі ткацтва ў Веткаўскім музеі

Веткаўскі музей першапачаткова быў задуманы як музей мастацтвазнаўчага профілю. Гэтыя мясціны - "запаведнік" старажытных ікон і цудоўна дэкарыраваных рукапісаў, як старажытных, так і тых, што выйшлі з-пад рук мясцовых майстроў. Яшчэ да адкрыцця сталых экспазіцый маленькі калектыў праводзіў сотні экспедыцыйных паездак. У выніку ў музея вырасла другое, "ручніковае" крыло: мы адкрылі для сябе і для наведвальнікаў найбагацейшы рэгіён беларускага народнага ткацтва. А яшчэ - сабралі калекцыі касцюма, прыкладаў драўлянага разнога дэкору дамоў. Пачалі запісваць тэхналогіі старажытных па паходжанні традыцыйных відаў мастацтва і рамёстваў - сабралі калекцыю інструментаў і станкоў. Зараз цяжка было б уявіць, як такія разнародныя творы "акадэмічна" змесцяцца побач адзін з другім у адных сценах. Ад этнаграфічнага прынцыпа - прамой цытацыі ўзноўленых інтэр'ераў побыту - таксама адмовіліся. Сталі вывучаць мясцовыя абрады і псіхалогію майстроў, збіраць фальклор - і раптам зразумелі: кожны прадмет, кожны твор традыцыйнай культуры, або, як зараз прынята называць, "артэфакт" - не только "факт" мастацтва, але і "тэкст" мастацтва. Нібы сама Традыцыя дазволіла нам размаўляць з ей!

Культура рэгіёну паўстала перад намі як рэальная і сімвалічная прастора, дзе спляталіся галасы лакальных і канфесійных традыцый. Гэты дыялог хацелася ўвасобіць не толькі ў расповедах, але і ў самой "мадэліруючай прасторы" - экспазіцыі. Заўважыўшы семіятычны прынцып "апісання культуры ў прасторавых тэрмінах", мы апынуліся перад цудоўнай магчымасцю паказаць сваю культуру цэласна і непарушыць навуковага і мастацкага "базісу". Справа ў тым, што традыцыйная культура, нягледзячы на такія розныя праявы, у глыбіні мае архетыпічнае адзінства прасторвага ўкладу.

Для нас вельмі важнымі зараз з'яўляюцца разуменне Цэнтра і Краёў, Межаў і спосабаў пераадолення "чужых" прастор. Да гэтага часу кожнаму зразумела, што левае і правае - не проста прасторавыя накірункі, але найглыбейшыя прасторавыя сімвалы-канцэпты. Напрыклад, нашых правоў: праў-да, с-праў-ляцца, праў-дзівы, прав-едны і г.д.

Да таго ж, акрамя магчымасці ўладкаваць гэту сімвалічную планіметрыю-тапаграфію і арганізаваць экскурсію як "вандроўку", вельмі важнай з'яўляецца і іншая сістэма "вымярэння свету". Гэта касмалагічная трох'яруснасць: Ніз - Сярэдзіна - Верх. Мноства мадэляў і алгарытмаў выкарыстоўваюць трохчасткавую мадэль свету - аж да нашых прасторавых уяўленняў аб фізіялагічным, пачуццёвым і ментальмым узроўнях. Але ці так глыбінна перадаецца адзіная культурная інфармацыя на кодах розных мастацтваў і ўвогуле праяўленняў культуры? Касмалагічныя ікона, кніга, касцюм, дом і … усё! Такім чынам, можна даследаваць і перадаваць у зносінах прыгажосць і адзінства розных: прадметнага, славеснага, абрадавага, музычнага, выяўленчага, дэкаратыўна-знакавага - радоў. Галоўная ж удача - вяртаць цэласнасць успрыняцця свету і пачуццё яго гармоніі!