У калекцыі народнай тканіны (уключаючы традыцыйныя строі касцюма) больш за 1800 прадметаў. Гэта ўнікальны па «шчыльнасці» прадстаўленых традыцый рэгіянальны збор і самы «апублікаваны» (выдадзена калектыўная манаграфія музея «Арнаменты Падняпроўя» — Мінск, 2002). Выключны інтарэс прадстаўляе спосаб набыцця экспанатаў падчас паслядоўных экспедыцый, якія даследуюць традыцыі ткацтва і іх «перацяканне» ўздоўж мясцовых рэк і іх прытокаў. Пры гэтым збіраецца і затым прадстаўляецца не толькі ўзорная тканіна, але і багатая абрадавая, фальклорная культура. Унікальным стаў збор мясцовай тэрміналогіі ткацтва (больш за 600 назваў арнаментальных элементаў).

У выніку экспазіцыі тканіны падаюцца ў іх сувязі з духоўнымі традыцыямі, якіх выдзяляецца сем. Шэраг вітрын пастаяннай экспазіцыі спецыяльна прысвечаны семантыцы арнаменту. Прадстаўлены тэмы: «Знакі геаметрычнага парадку», «Сімвалы Сусветнага дрэва», «Дзявочыя і жаночыя знакі», «Антрапаморфныя і зааморфныя вобразы», «Нябесныя знакі» і іншыя. Касцюм даследуецца на мясцовых матэрыялах з пункту гледжання семантыкі строя і арнаменту, а таксама з пункту гледжання этнаграфічных варыянтаў вобраза жанчыны. Сабраны поўнасцю або часткова некалькі строяў жаночага адзення, характэрных для рэгіёна.