2009 г.

 • Леонтьева, С. Веткаўскія рукапісныя кнігі і народная творчасць. // Беларускі гістарычны часопіс. 2009, №2.
 • Лопатин, Г. Новыя запісы дыялектнай фразеалогіі сучаснай беларускай мовы з п.Амяльное Веткаўскага раёна Гомельскай вобласці. // Фразеология германских, романских и славянских языков. Вып.1. Могилев. 2009.
 • Нечаева, Г. «Арнамент як тэкст – у этнакантэкст!» // Культура, №5, 31.01.2009.

2008 г.

 • Леонтьева, С. Мастацкае афармленне веткаўскіх рукапісных кніг XIX – пачатку XX ст. // Беларускі гістарычны часопіс.
 • Лопатин, Г. Абрад «Свяча» ва Ўсходнім Палессі. Агульнае і адметнае». // Материалы конференции «Аўтэнтычны фальклор: праблемы бытавання, вывучэння, пераймання». Белорусский государственный университет культуры. Минск, 2008.
 • Лопатин, Г. «Як свячу на Пакроў носяць». //Алеся. 2008, №10.
 • Лопатин, Г. Абрад Свячы ў весцы Камень Рэчыцкага раёна //Материалы конференции “Шостыя міжнародныя Доўнараўскія чытанні. Гомель, 2008.
 • Нячаева Г.Р. Вопыт вывучэння арнаменту на адзенні ў сувязі з мясцовай традыцыйнай тэрміналогіяй (калекцыя кашуль вёскі Неглюбка і алфавіт яе нназваў для асобных арнаментальных элементаў). // Нацыянальны касцюм у сучаснай сацыякультурнай прасторы. Мн., 2008.
 • Скидан, А. Веткаўская дамавая разьба. // Мастацтва. 2008.
2007 г.
 • Лапацін, Г. “Песьня сама падбярэ голас”, альбо некалькі штрыхоў да партрэта выканаўцы. // Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. Ч.2. Гомель, 2007.С.66-70.
 • Лапацін, Г. З вопыту этнаграфічнага даследавання дыялектнай фразеалогіі. Фразеалагізмы з кампанентам “Свяча”// Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах. Материалы V международной научной конференции. Гомель, 2007. С.124-129.
 • Лапацін, Г. Аб шлюбных матывах у земляробчых абрадах на Веткаўшчыне. // VIII Навуковыя чытаннi, прысвечаныя С.Некрашэвiчу. Зборнік навуковых артыкулаў у 2-х частках. Ч. 2. Гомель, 2007. С.205-210.
 • Лопатин, Г. «Як гэты чапец крэпка спiць» // Мова - лiтаратура - культура: матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Минск, 2007. С. 479-482.
 • Лопатин, Г. «Каб вас злыя не змаглі заломы… ” // Роднае слова. Мн., 2007. № 7.
 • Лопатин, Г. З вопыту вывучэння замоў Веткаўшчыны. Гомель, Гомельское краеведческое общество, центральная Гомельская б-ка им. Герцена. 2007.
 • Лявонцьева, С. Мастацкае афармленне веткаўскіх рукапісных кніг XVIII стагоддзя. // Беларускi гiстарычны часопiс. 2007, №4. С.22-31.
 • Лявонцьева, С. Багатая глеба для фантазіі: Узаемадзеянне арнаментыкі Веткаўскай рукапіснай кнігі. // Роднае слова. 2007, №8. С.87-88.
 • Нячаева, Г. Два “Пакровы” з Веткаўшчыны. // Мастацтва. 2007, №2. С.52-55.
 • Нячаева, Г. Чытаць узоры ручніка. // Мастацтва. 2007, №8. С.52-53.
 • Нячаева, Г. Арнаментальны знак “ромб” i яго асацыятыўныя мясцовыя назвы. //VIII Навуковыя чытаннi, прысвечаныя С.Некрашэвiчу. Зборнік навуковых артыкулаў у 2-х частках. Ч. 2. Гомель, 2007. С.229-234.
 • Раманава, Л. Калі шыеш адзенне месяцу… Пра прызначэнне слова ў паэзіі, фальклоры. // Роднае слова. 2007, №10. С.89-90.
 • Романова, Л. Духоўныя вершы i псалмы – сродак цудоўнае сувязi ў прасторы жыцця i сыходу. // Роднае слова.2007. №1.
2006 г.
 • Лапацін, Г. З вопыту вывучэння традыцый абыдзеных тканін. // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час. Гомель 2006. С. 95-98.
 • Лопатин, Г. Адзенне ў абрадах // Материалы конференции “Мова – літаратура – культура”. Минск.
 • Лопатин, Г. Дабрахожы. //Беларуская міфалогія. Энцыклапедычны слоўнік. Мінск. 2006. С. 129-130. (У сааўтарстве с Ул. Васілевічам).
2005 г.
 • Раманава, Л. “Калі разгараецца сад чаўнакоў”(каляндар прадзення і ткацтва, этнаграфічныя заўвагі) // Полымя. 2005. №7, 8.
 • Раманава, Л. «Свяча» ці народам, ці Богам суджана // Роднае слова. 2004, № 3. С. 104-106.

Пералік публікацый супрацоўнікаў музея на рускай мове.

Русскоязычный сайт Ветковского музея  Китайскоязычная страница Ветковского музея
Facebook  vKontakte  Instagram
  Яндекс.Метрика